Ընթացակարգ

Ընթացակարգ

Քայլ 1
Լրացնել
առցանց գրանցման թերթիկը
Քայլ 2
Հանձնել
առցանց թեստ
Քայլ 3
Մասնակցել
հարցազրույցին

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԼՐԱՑՐԵ՛Ք ԱՌՑԱՆՑ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿԸ

Մասնակիցների քանակ