Պատմական նկարներ

Շարունակական կրթության և դասախոսների վերապատրաստման կենտրոն1 2010, ՀՊՃՀ, Microsoft IT Academy2 2011, ՀՊՃՀ, Microsoft IT Academy3 2011, ՀՊՃՀ, Microsoft IT Academy4 2012, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy5 2012, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy6 2012, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy7 2012, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy8 2012, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy9 2012, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy10 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy11 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy12 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy13 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy14 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy15 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy16 2013, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy17 2014, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy18 2014, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy19 2014, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy20 2014, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy21 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy22 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy23 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy24 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy25 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy26 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy27 2015, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy28 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն29 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն30 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն31 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն32 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն33 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն34 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն35 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն36 2015, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն37 2016, Շարունակական Կրթության  և Դասախոսների Վերապատրաստման կենտրոն38 2016, Շարունակական Կրթության Կենտրոն, Microsoft IT Academy39

2010 թվականին ՀԱՊՀ -ի ղեկավարության և «Մայքրոսոֆթ» ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրինության միջև կնքված հուշագրի համաձայն ստեղծվեց «Մայքրոսոֆթ» ՏՏ ակադեմիան, որը հնարավորություն տվեց կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ` արտոնագրված ուսումնական ծրագրերով, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ «Մայքրոսոֆթ» -ի ՏՏ ակադեմիայի գործունեության հաջողության վրա հիմնված 2012 թվականին ՀԱՊՀ -ում ստեղծվեց Շարունակական կրթության կենտրոնը, որում համախմբվեցին մի շարք միջազգային ծրագրերը և ՀԱՊՀ դասախոսների վերապատրաստման կենտրոնը։
2015 թվականին, նկատի ունենալով կենտրոնի գործունեության ոլորտի ընդլայնումը, այն վերանվանվեց Շարունակական կրթության և դասախոսների վերապատրաստման կենտրոն: Ներկայումս կենտրոնում իրականացվող դասընթացները ներառում են «Մայքրոսոֆթ» ընկերության բոլոր հիմնական ուղղությունները և համապատասխանում են պաշտոնական ուսումնական ծրագրերին։
2016 թվականից կենտրոնում վերսկսվեց ՀԱՊՀ դասախոսների վերապատրաստման գործընթացը, որում ներկայումս ներառվել են 300 -ից ավել դասախոսներ։ Սկսած 2012 թվականից ՇԿ և ԴՎ կենտրոնում վերապատրաստվել են շուրջ 1500 ունկնդիր, որոնց մեծամասնությունը Պոլիտեխնիկից է: Ունկնդիրներ կան նաև ԵՊՀ-ից, Սլավոնական և Ամերիկյան համալսարաններից և այլ բուհերից: Կենտրոնի հաջողության կարևոր գրավականներից է ուսուցման բարձր որակը:

Building skills, leading communities, networking with professionals!
Core to our mission is creating immersive and inclusive experiences that inspire lifelong learning, stimulating development of essential life skills and supporting educators in guiding and nurturing student passions.
We empower students and educators to create and share in entirely new ways, to teach and learn through exploration, to adapt to individual learning needs, so they can make, design, invent and build with technology.